Toimintaperiaatteet

Toimintaamme ohjaavat arvot:

 Kodinomaisuus

Tuikku on pieni, kodinomainen yksikkö. Jokaisella lapsella on oma huone, minkä he saavat sisustaa mieleisekseen.

Lapset osallistuvat voimavarojensa mukaan kodin yhteisiin askareisiin, kuten ruuanlaittoon.
Erilaiset juhlat, kuten joulu, vappu ja syntymäpäivät ovat tärkeitä yhdessäolon hetkiä ja Tuikussa haluamme luoda niihin omat, vahvat perinteet. Juhlia ja tapahtumia suunnitellaan yhdessä lasten kanssa ja näihin ovat tervetulleita myös lasten lähiverkostot. Haluamme, että lapselle tärkeät ihmiset ovat läsnä niin arjessa kuin juhlassakin.

Välittäminen

Tuikku haluaa tarjota lapselle kodin, missä hänestä välitetään juuri sellaisena kuin hän on. Pitkäjänteinen omaohjaaja-suhde antaa lapselle turvallisen jatkuvuuden tunteen. Myös selkeät ja turvalliset rajat ovat lapsesta välittämistä. Jokainen lapsi ja nuori kohdataan omana yksilönä ja jokaisesta tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma yhdessä moniammatillisen tiimin ja verkoston kanssa. Näin pystytään suunnittelemaan lapsen kehitystä tukeva, turvallinen arki. Lasten elämään kuuluu myös oma perhe, lähipiiri ja kaverit. He kaikki ovat tervetulleita myös Tuikkuun viettämään aikaa yhdessä.

Ammatillisuus

Tuikun aikuiset ovat turvallisia, sitoutuneita ja välittäviä. Henkilökunnalla on laaja-alainen osaaminen ja vahva ammattitaito haastavassa lastensuojelutyössä.  Koulutusta sekä työkokemusta on monelta eri saralta. Heillä on osaamista lapsi- ja nuorisotyöstä niin sosiaaliaalisella kuin terveydenhoidollisellakin puolella (mm. vahvaa lastenpsykiatrista osaamista). Lisäksi henkilökunnan ammatillisuutta tuetaan koulutuksilla, säännöllisillä työnohjauksilla, lastenpsykiatrin konsultaatioilla ja yhteisillä työhyvinvointipäivillä. Tuikussa aikuiset ovat paikan kantava voima arjen haastavissakin tilanteissa!

Toiminnallisuus

Tuikun arkeen kuuluvat erilaiset yhteiset toiminnat ja harrastukset. Lasten kanssa mm. pelataan, leivotaan ja tehdään kaikkea kivaa yhdessä joka viikko. Tuikun väki käy usein myös retkillä, niin lähellä kuin vähän kauempanakin. Yhdessä ollaan veneilty omalla veneellä, käyty laavulla paistamassa makkaraa nuotiolla, kokeiltu eri lajeja, mökkeilty sekä tehty lomamatkoja myös ulkomaille.

Näiden yhteisten tekemisten lisäksi jokaista lasta tuetaan ja kannustetaan kodin ulkopuolisiin harrastuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Harrastuksista, tekemisistä ja kokemisista sekä kaverisuhteista lapsi saa onnistumisen tunteita, mikä on hyvin tärkeää lapsen minuuden ja itsetunnon kehittymiselle

Tavoite

Tavoitteenamme on opettaa lapsia elämään normaalissa arjessa. Sosiaalisia taitoja vahvistetaan, lapsuuden kehitysmahdollisuudet turvataan ja pyritään löytämään uusia näkökulmia ja voimavaroja kasvun tueksi. Jokaista lasta rohkaistaan ja kannustetaan löytämään ainakin yksi asia, jossa hän on hyvä. Jokainen lapsi on yksilö, erilainen ja arvokas.